rouw na vliegramp MH17


Op 17 juli 2014 kwamen bij de Vliegramp Oekraïne 298 mensen om het leven, waaronder 193 mensen met de Nederlandse nationaliteit. Door deze vliegramp zijn honderden mensen plots nabestaande geworden. Het overlijden van een dierbare is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je als mens kunt meemaken. De onverwachtheid, gewelddadigheid en de willekeur van het verlies en het tegelijktijdig verliezen van meerdere dierbaren kan het rouwproces van nabestaanden van de ramp bemoeilijken.

Verschillende hulpverlenende instanties hebben praktische, juridische of psychologische ondersteuning geboden aan nabestaanden. Sommige nabestaanden proberen na enige tijd met ondersteuning van familie, vrienden of lotgenoten een manier te vinden om zelfstandig te leren omgaan met het verlies van de dierbare(n). Andere nabestaanden hebben behoefte aan professionele ondersteuning bij het verwerkingproces.

Door bij nabestaanden van de ramp te onderzoeken hoe het verwerkingsproces verloopt, wat het zorggebruik is en wat de ervaringen zijn met de verschillende gevolgen in de nasleep van de ramp, kan de hulpverlening op de behoefte van de nabestaanden worden afgestemd. Daarnaast kunnen lessen worden getrokken voor nabestaanden van toekomstige rampen.

Stichting Vliegramp MH17 en Slachtofferhulp Nederland ondersteunen het onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Universiteit Utrecht, Stichting Centrum ’45, International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) en NIVEL. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.

Op deze website leest u meer informatie over hoe het rouwproces kan verlopen en over een wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd naar de emotionele gevolgen van de Vliegramp MH17 voor nabestaanden.

Onderzoek